Viestinnän viehätys

Työhakemuksia lähettäessäni olen joutunut pohtimaan paljon sitä, miksi olen kiinnostunut nimenomaan viestinnästä muunlaisten kirjoitustehtävien sijaan.

Ensimmäinen syy on ehdottomasti monipuolisuus, sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Erilaiset organisaatiot viestivät eri tavalla erilaisin strategioin erilaisille vastaanottajille ulkoisen ja sisäisen viestinnän sekä verkkoviestinnän osa-alueilla. On ajateltava asioita monelta eri kantilta: mikä on organisaation strategia, millaista brändiä halutaan rakentaa ja toteuttaa, millainen mielikuva muille yrityksille ja asiakkaille halutaan luoda. Mitä oikeastaan halutaan sanoa ja millä keinoin? Viestin vastaanottaja täytyy ottaa huomioon sekä sisältöä että viestimiseen käytettävää kanavaa valittaessa. Kuinka hankalat, yritys- tai kuluttaja-asiakkaisiin vaikuttavat asiat esitetään, ja miten organisaation tekemiin virheisiin kommentoidaan? Millä tavalla asiakaspalautteeseen vastataan? Miten sisäiseen viestintään ja työntekijöille tarkoitetun tekstin tuottamiseen panostetaan? Kysymyksiä ja samalla myös alati kehittyviä ja kehittämistä vaativia osia viestinnässä on paljon. Itseäni kiehtoo tällainen asioiden pohtiminen ja analysointi sekä päätösten tekeminen.

Sosiaalinen media ja internet yhä laajenevana viestinnän temmellyskenttänä kiinnostavat erityisesti reaaliaikaisuutensa ja täysin uusien mahdollisuuksiensa vuoksi. Miten organisaatio haluaa olla mukana ja millä kanavilla? Netissä asiakkaat ovat lähempänä kuin koskaan aiemmin ja kohdennettu, henkilökohtainen viestintä on helpompaa. Reaaliaikainen viestitys esimerkiksi Twitterissä oikeilla sanoilla ja oikeaan aikaan voi saada aikaan räjähdysmäisen suosion tai esimerkiksi muuttaa mielikuvan organisaatiosta täysin toisenlaiseksi. Tietotekniikkasukupolven edustajana olen erityisen innoissani netin suomista mahdollisuuksista kekseliään ja kohdennetun viestinnän pelialustana.

Toinen syy viestintäinnostukseeni on yksinkertaisesti kirjoittaminen. Sanojen, lauseiden ja lauserakenteiden kehittäminen ja muokkaaminen tilanteeseen ja tyyliin sopivaksi on suoraan sanottuna ihanaa. Kirjoitetun sanan voima on hämmästyttävä: yksi lause voi nostaa organisaation maineen ja asiakkaiden arvostuksen taivaisiin – tai rysäyttää kaiken kerralla pohjamutiin. Informaatioarvoltaan täsmälleen saman asian voi sanoa kymmenillä eri tavoilla, erilaisia mielikuvia luoden. Synonyymien etsiminen, tekstin tiivistäminen ja laajentaminen ja lauserakenteiden muuttaminen yhdistettynä sisällön ja toteutustavan pohdintaan on täsmälleen sitä, mitä haluan työkseni tehdä.

Mainokset